Urządzenia amCube

Urządzenia diagnostyczne amCube
Platformy podometryczne firmy amCube zostały zaprogramowane zgodnie z najnowocześniejszymi standardami, aby zapewnić państwu jak największą funkcjonalność i użytecznosc.
Platforma jest niezbedna, aby podczas badania móc obiektywnie ocenic
nastepujące parametry:
–  rozkład obciązenia w pozycji stojącej
–  stabilometrię pacjenta w pozycji statycznej
–  rozkład obciążenia (dynamicznie) podczas fazy chodzenia
–  punkty nacisku i czas kontaktu z podłożem
–  indywidualne dla każdego pacjenta obszary zagrożenia (możliwosci wystąpienia 
dysfunkcji, uszkodzenia)
–  porównanie rezultatów przeprowadzonych wcześniej terapii
–  dobrać odpowiednią ortezę stopy
Analiza przy pomocy platformy pozwala na ustalenie indywidualnych dla
każdego pacjenta defektów w biomechanice stopy zarówno podczas stania jak i w ruchu.
Umożliwia takze podjęcie odpowiednich działań profilaktycznych i leczniczych, poprzez uwidocznienie rezultatów podjętych terapii czy operacji chirurgicznych stopy oraz kończyny dolnej.
Platforma pomaga także przy planowaniu, bądz modyfikowaniu leczenia, poprzez wizualizację efektów użycia dodatków I klinów przy zaopatrzeniu w ortezę (wkładkęortopedyczną)
Dostępne modele: